Ecology Industry Technology

Spółka ECOINTECH Sp. z o.o. to spółka handlova, która zajmuje się opracowaniem projektów technicznych, inżynierią oraz dostawą urządzeń technologicznych dla branży przemysłowych, gdzie powstaje potrzeba obniżenia zapylenia, obniżenia emisji w powietrzu oraz filtracja powietrza. W dziedzinie filtracji przemysłowej zapewniamy opracowanie całkowitych projektów z wykorzystaniem własnych doświadczeń i wsparcia czołowych europejskich producentów filtrów.

EcoInTech

1

Wizja spółki

Handlowym i społecznym celem spółki ECOINTECH, Sp. z o.o. jest zapewnienie klientom zrównoważonych rozwiązań technicznych, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych procesów produkcyjnych.

Zapewniamy takie usługi, które są wymagane dla trwałości urządzeń technologicznych, żeby ich sprawne funkcjonowanie i utrzymanie spełniało obecne wymagania energetyczne.

2

W co wierzymy

Wierzymy, że wspólnie budujemy szacunek dla środowiska i siebie nawzajem. W związku z tym, chcemy być odpowiedzialną firmą, która pomaga swoim klientom odpowiedzialnie dbać o środowisko naturalne. Możemy zatem przyjąć nowe oryginalne rozwiązania, ponieważ są one dla nas wyzwaniem, zwłaszcza w przypadkach, w których standardowe procedury nie mają zastosowania.

3

Z kim współpracujemy

ECOINTECH, Sp. z.o.o. we współpracy z BKB Metal, s.a. świadczy usługi począwszy od przygotowania wstępnej propozycji projektów ekologicznych oraz opracowania dokumentacji projektowej dla selekcji dostawcy technologii redukcji emisji w powietrzu przez kompleksową realizację dokumentacji projektowej nawiązującej do najbardziej odpowiednich producentów urządzenia filtracyjnego. Wspólnie również przeprowadzają własną dostawę realizacji zlecenia, łącznie z dostawą części zamiennych i profesjonalną obsługą przez cały okres gwarancji.

4

Co oferujemy

Proponujemy rozwiązania filtracji powietrza na wiele sposobów w różnych miejscach procesów produkcyjnych. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, iż urządzenia do filtrowania na podstawie zasady filtracji mechanicznej powietrza są fizycznie proste, są zazwyczaj technicznie kompleksowe. Nie jest ważne, czy chodzi o filtry stałych cząstek pyłu czy też o filtry gazów i aerozoli, urządzenia te są zawsze w oparciu o kompletny zespół pewnych mechanizmów i podzespołów, które zapewniają ich wymaganą funkcję.

W większości przypadków i w niemal każdym projekcie jest więcej niż jeden mechanizm. W celu poprawy jakości i wydajności technologicznych urządzeń filtrujących (filtru) w warunkach eksploatacyjnych, a w niektórych przypadkach również w celu zmniejszenia kosztów produkcji, zastosowano wiele nowoczesnych technologii. Doświadczenie w tej dziedzinie udowadnia nam, że nie jest już możliwe brać pod uwagę jeden kluczowy parametr.

Ważnym czynnikiem nadal pozostaje fachowa ocena zadania projektu jako całości, czy wykorzystanie zalecanych technologicznych urządzeń wpływających na szacunkową wartość zlecenia jest konieczne i będzie sprawne w całym okresie gwarancyjnym. W wielu przypadkach tak, w niektórych jednak nie. w takich sytuacjach często zdarza się, że naprawa jest droższa niż początkowy zamiar inwestycyjny. Niektóre technologie mogą tworzyć produkty uboczne, które mogą być szkodliwe dla człowieka lub środowiska. Spółka ECOINTECH Sp. z o.o. oferuje ocenę planowanej inwestycji klienta oraz niezależną rekomendację najbardziej właściwego kierunku, który jest zawsze dla każdego z nas inny i indywidualny.

„we are creating future together with you“